Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Cytogenetická laboratoř

NázevMasarykova nemocnice, Oddělení lékařské genetiky, cytogenetická laboratoř
AdresaSociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
401 13
Telefon477 112 468, 477 112 471-2,3,5
Fax477 112 467
Web
E-mailjana.lastuvkova@mnul.cz, marcela.wilimska@mnul.cz, vjaceslav.harmas@mnul.cz
Kontaktní osobaMUDr. Jana Laštůvková, RNDr. Marcela Wilimská, MUDr. Vjačeslav Harmaš
Akreditace ČIA
Poslední aktualizace:1. června 2011
ID pro editaci:CG17

Prováděná vyšetření

hodnocení ZCA
molekulárně-cytogenetická vyšetření (FISH,mFISH -SKY, PRINs) strukturálních aberací; původu marker-chromosomů;aneuploidií chr. X,Y,18, 21,13 včetně express dg na bezkultivačních amniocytech; mikrodelečních syndromů (DiGeorge/VCFs, Prader- Willi/ Angelman, Kallman,Williams,delece SRY genu)
vyšetření karyotypu (G-band,C-band,AgNOR) z periferní krve,buněk fetální krve, plodové vody,choria,placenty,kostní dřeně,kůže,svalové tkáně

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.