Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Cytogenetická laboratoř

NázevLaboratoř experimentální medicíny při LF UP a FN Olomouc, akreditace dle normy ISO 17025
AdresaPuškinova 6/7750
Olomouc
77147
Telefon588 444 460, 588 442 689
Fax588 442 527
Web
E-maillem@upol.cz, jiri_drabek@seznam.cz
Kontaktní osobaRNDr. Radek Trojanec, PhD.
Akreditace ČIA289
Poslední aktualizace:1. března 2011
ID pro editaci:CG29

Prováděná vyšetření

a. KARCINOM PRSU : amp Her-2/neu, TOP2A, RARA, CCND1 (cyklín D1), C-MYC
b. NÁDORY CNS : amp EGFR, MDM2, del p53, RB1, 1p36.3, 9p21.3, 19q13 : počet chromozomů 7, 13 a 17
c.NÁDORY PLIC : EGFR, translokace ALK kinázy
d. NÁDORY KOLOREKTA : amp EGFR
e. NÁDORY ŽALUDKU : amp Her-2/neu
f. možnost vyšetření FISH jiných nádorových onemocnění všemi komerně dostupnými sondami
1. FISH analýza (akreditace ČSN ISO 17025, mezinárodní i národní externí kvality)
2. CGH (akreditace ČSN ISO 17025, externí porovnání kvality) - vyšetření nebalancovaných změn
3. array CGH - vyšetření nebalancovaných změn, UPD
4. Testování kvality přímo značených DNA sond, používaných v in vitro diagnostice pro cytogenetická vyšetření
5. qPCR a. KARCINOM KOLOREKTA : KRAS (akreditace ČSN ISO 17025, externí porovnávaní kvality, BRAF
5. qPCR b. NEMALOBUNĚČNÍ KARCINOM PLIC : EGFR (externí porovnání kvality)
6. fragmentační analýza EGFR u nemalobuněčného karcinomu plic (akreditace ČSN ISO 17025, externí porovnání kvality
7. sekvenovaná KRAS, EGFR (akreditace ČSN ISO 17025, externí porovnání kvality)
8. reverzní dot-blot hybridizace s amplikonem genu KRAS (akreditace ČSN ISO 17025, externí porovnání kvality)

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.