Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Cytogenetická laboratoř

NázevCGB laboratoř, a.s.
AdresaKořenského 10
Ostrava 3
703 00
Telefon595 700 160-79
Fax595 700 176
Web
E-mailgenetika@pathology.cz
Kontaktní osobaRNDr. M. Uvírová
Akreditace ČIA8025
Poslední aktualizace:1. září 2010
ID pro editaci:CG5

Prováděná vyšetření

cytogenetické vyšetření kostní dřeně
molekulárně genetická vyšetření solidních nádorů
onkogenetické vyšetření
postnatální vyšetření
preimplantační genetická diagnostika
prenatální vyšetření
stanovení karyotypu abortu
stanovení karyotypu z periferní krve
stanovení karyotypu z plodové vody
statimové vyšetření plodové vody metodou FISH na nejčastější trizomie a pohlaví
vyšetření genetického statusu u Ca prostaty metodou FISH z parafínových bloků
vyšetření kostní dřeně metodou FISH,CGH
vyšetření lymfomů metodou FISH z parafínových bloků
vyšetření metodou FISH
vyšetření mikrodelečních syndromů metodou FISH
vyšetření rekurence Ca močového měchýře metodou FISH z moči
vyšetření statutu Her-2 u Ca prsu metodou FISH z parafínových bloků

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.