Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetická laboratoř

NázevÚstav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol
OdděleníLaboratoř molekulární patologie
IČO00064203
AdresaV Úvalu 84
Praha 5 - Motol
15006
Telefon224435650, 224435634
Fax224435620
Web
E-mailmarketa.kalinova@lfmotol.cuni.cz
Kontaktní osobaRNDr. Markéta Kalinová, Ph.D.
Akreditace ČIA
Poznámky
Poslední aktualizace:14. listopadu 2017
ID pro editaci:MG98

Prováděná vyšetření

Název Gen MIM OrphaCode EQA REF
Onkogenéza ALK (ALCL, NSCLC) ALK 105590
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Klonalita IgH IGHV 147070
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
B-lymfoproliferace (IGH) IGH 147100
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Onkogenéza BCL1/IgH BCL1 151400
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Onkogenéza BRAF (melanom, kolorektální karcinom, papilární karcinom štítné žlázy) BRAF 164757
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Onkogenéza BCL2/IgH BCL2 151430
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Onkogenéza EGFR EGFR 131550
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Rhabdomyosarkom ARMS 268220
RNDr. L. Krsková, Ph.D.
Onkogenéza K-RAS KRAS2 190070
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Onkogenéza - NRAS NRAS 164790
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Gastrointestinální stromální tumory (mut.c-kit) KIT 164920
Mgr. A. Kalfusová
T-buněční antigenový receptor delta TCRD 186810
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
T-buněční antigenový receptor beta TCRB 186930
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Onkogenéza Klonalita TCR-gama TCRG 186970
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Klonalita pomocí lokusu HUMARA AR 313700
RNDr. L. Krsková, Ph.D.
Synoviální sarkom SYT/SSX1,2 600192
RNDr. L. Krsková, Ph.D.
Rhabdoid predispoziční syndrom INI1 601607
RNDr. L. Krsková, Ph.D.
MALT lymfom AP12/MALT1 604860
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Dermatofibrosarcoma protuberans COLIA1/PDGFB 607907
RNDr. L. Krsková, Ph.D.
Klonalita IgL IGLV 147240
RNDr. M. Kalinová, Ph.D.
Renální karcinomy asociované s translokací Xp11.2 TFE3 314310
RNDr. L. Krsková, Ph.D.
Onkogenéza DDIT3 DDIT3 (CHOP) 126337
RNDr. L. Krsková, Ph.D.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.