Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevB-lymfoproliferace (IGH)
MIM147100
GenIGH
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol
1. interní klinika 1. LF UK a VFN

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.