Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevOnkogenéza BCL1/IgH
MIM151400
GenBCL1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň
Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol
1. interní klinika 1. LF UK a VFN

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.