Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevLymfotoxin-Alfa, LTA
MIM153440
GenLTA
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Krevní centrum
Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.