Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevMetylace promotoru-06-metylguanin-DNA-metyltransferázy
MIM156569
GenMGMT
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Fakultní nemocnice Brno
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.