Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevTomakulózní neuropatie - HNPP
MIM162500
GenHNPP
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol
Genexpress s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.