Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevOnkogenéza BRAF (melanom, kolorektální karcinom, papilární karcinom štítné žlázy)
MIM164757
GenBRAF
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Bioptická laboratoř s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Endokrinologický ústav
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s.
Laboratoře AGEL a. s.
Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.