Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevOnkogenéza - NRAS
MIM164790
GenNRAS
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Bioptická laboratoř s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Endokrinologický ústav
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
IMALAB s.r.o.
Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s.
Laboratoře AGEL a. s.
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.