Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHereditární pankreatitida
MIM167800
GenPRSS1, PRSS1, SPINK1, CFTR
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
Laboratoře AGEL a. s.
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.