Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevGlykoprotein IIIa (trombocytopenie)
MIM173470
GenGP3A
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
CGB laboratoř a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
Chemila spol. s r. o.
IMALAB s.r.o.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krevní centrum
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r.o., detašované pracoviště Mephacentrum
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.
SPADIA LAB a. s.
Trombotické centrum VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.