Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevAdenomatózní polypóza tl. střeva
MIM175100
GenAPC
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.