Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevDef. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus
MIM176930
GenF2
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
BioLab spol. s r.o.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Centrum lékařské genetiky, s.r.o.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Plzeň
Ferticare SE
Generi Biotech s. s r. o.
Genetika Plzeň, s.r.o.
Genlabs s. r. o.
GENNET s.r.o.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
GENvia, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc
Chemila spol. s r. o.
IMALAB s.r.o.
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, Laboratoř lékařské genetiky
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s.
Krevní centrum
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice Jihlava, p.o.
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.
Repromeda s. r. o.
Sanatorium PRONATAL
SPADIA LAB a. s.
Thomayerova nemocnice
Trombotické centrum VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.