Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevThiopurin S-metyltransferáza
MIM187680
GenTPMT
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
IMALAB s.r.o.
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, Laboratoř lékařské genetiky
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s.
Laboratoře AGEL a. s.
Masarykův onkologický ústav
SPADIA LAB a. s.
Thomayerova nemocnice
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň
Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.