Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevFaktor 5 Leiden
MIM188055
GenG1691A
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Genlabs s. r. o.
GHC GENETICS s. r. o.
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, Laboratoř lékařské genetiky
Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s.
Krevní centrum
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.
Nemocnice Jihlava, p.o.
SPADIA LAB a. s.
Thomayerova nemocnice
Trombotické centrum VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.