Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevChimerismus buněčný
MIM5
Gen
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň
Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.