Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevAngiotensin konvertující enzym (Hypertenze, Alzheimerova ch.)
MIM106180
GenACE,DCP1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
CGB laboratoř a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
Chemila spol. s r. o.
IMALAB s.r.o.
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.
Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.