Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevCarney complex 1
MIM188830
GenPRKAR1A
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Bioptická laboratoř s. r. o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.