Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHereditární rakovina žaludku
MIM192090
GenCDH1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.
Masarykův onkologický ústav
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.