Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevSy. prodlouženého QT intervalu
MIM192500
GenLQT
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Fakultní nemocnice Brno
SPADIA LAB a. s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.