Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevX-ray repair, complementing defective, in chinese hamster cells 1
MIM194360
GenXRCC1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.