Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevKongenitální adrenální hyperplazie( CAH)
MIM201910
GenCYP21A2
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Genlabs s. r. o.
SPADIA LAB a. s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.