Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevKongenitální adrenální hyperlazie (CAH)
MIM202010
GenCYP11B1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.