Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevAlkaptonurie
MIM203500
GenHGD
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Genexpress s.r.o.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.