Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevDef. alfa-1-antitrypsinu
MIM107400
GenSERPINA1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Fakultní nemocnice Ostrava
Genexpress s.r.o.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
Laboratoře AGEL a. s.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.