Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevCharcot-Marie-Tooth choroba, typ 4A; CMT4A
MIM214400
GenGDAP1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.