Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevSy. Crigler-Najjar I
MIM218800
GenUGT1A1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
Laboratoře AGEL a. s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.