Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevCystická fibróza
MIM219700
GenCFTR
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Centrum lékařské genetiky, s.r.o.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
Ferticare SE
Genetika Plzeň, s.r.o.
Genexpress s.r.o.
Genlabs s. r. o.
GENNET s.r.o.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
GENvia, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
IMALAB s.r.o.
Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Repromeda s. r. o.
Sanatorium PRONATAL
SPADIA LAB a. s.
Thomayerova nemocnice
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.