Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevLaktózová intolerance
MIM223100
GenLCT
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Ferticare SE
Genetika Plzeň, s.r.o.
Genlabs s. r. o.
GHC GENETICS s. r. o.
Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r.o., detašované pracoviště Mephacentrum
SPADIA LAB a. s.
Thomayerova nemocnice

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.