Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevLaktózová intolerance
MIM223100
GenLCT
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Ferticare SE
Genlabs s. r. o.
GHC GENETICS s. r. o.
Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r.o., detašované pracoviště Mephacentrum
SPADIA LAB a. s.
Thomayerova nemocnice

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.