Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHereditární fruktózová intolerance
MIM229600
GenALDOB
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
CGB laboratoř a.s.
Genlabs s. r. o.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.