Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevHemochromatóza
MIM235200
GenHFE
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
BioLab spol. s r.o.
Bioptická laboratoř s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava
Ferticare SE
Genetika Plzeň, s.r.o.
Genlabs s. r. o.
GENNET s.r.o.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
IMALAB s.r.o.
Institut klinické a experimentální medicíny IKEM, Laboratoř lékařské genetiky
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krevní centrum
Laboratoře AGEL a. s.
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.
SPADIA LAB a. s.
Trombotické centrum VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.