Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevArylamin-N-acetyltransferáza
MIM243400
GenNAT2, AAC2
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.