Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevMukopolysacharidóza typ IIIC
MIM252930
GenHGSNAT
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Praha
SPADIA LAB a. s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.