Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevSpinální muskulární atrofie typ I
MIM253300
GenSMN1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Fakultní nemocnice Ostrava
Ferticare SE
Genetika Plzeň, s.r.o.
Genexpress s.r.o.
GENNET s.r.o.
GENvia, s.r.o.
Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.
Repromeda s. r. o.
SPADIA LAB a. s.
Thomayerova nemocnice
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.