Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevSpinální muskulární atrofie typ I
MIM253300
GenSMN1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Fakultní nemocnice Ostrava
Ferticare SE
Genexpress s.r.o.
GENvia, s.r.o.
Repromeda s. r. o.
SPADIA LAB a. s.
Thomayerova nemocnice
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.