Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevCytochrom P450, polypeptid 1A1 (citlivost na polycyklické aromatické uhlovodíky)
MIM108330
GenCYP1A1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.