Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevOnkogenéza - dihydropyrimidin dehydrogenáza
MIM274270
GenDPYD
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
SPADIA LAB a. s.

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.