Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevWilsonova choroba (WD)
MIM277900
Gen ATP7B
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Bioptická laboratoř s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Fakultní nemocnice Ostrava
Genexpress s.r.o.
Genlabs s. r. o.
GHC GENETICS s. r. o.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krevní centrum
Laboratoře AGEL a. s.
Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.
Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r.o., detašované pracoviště Mephacentrum

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.