Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevMuskulární dystrofie, typ Becker
MIM300376
GenBMD
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Thomayerova nemocnice

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.