Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevPřenašečství Spinální muskulární atrofie metodou MLPA
MIM300419
GenMRXARX
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
IMALAB s.r.o.
Thomayerova nemocnice

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.