Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevPohlaví
MIM301200
GenAMELX, AMELY
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Fakultní nemocnice Brno
Genetika Plzeň, s.r.o.
Genexpress s.r.o.
GENNET s.r.o.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
GENvia, s.r.o.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Thomayerova nemocnice
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.