Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevSy. fragilního X,( FRAXA)
MIM309550
GenFMR1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika
Ferticare SE
Genetika Plzeň, s.r.o.
Genexpress s.r.o.
GENNET s.r.o.
GENvia, s.r.o.
IMALAB s.r.o.
Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.
Repromeda s. r. o.
SPADIA LAB a. s.
Thomayerova nemocnice
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.