Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevMikrodelece chromozomu Y (DAZ)
MIM400003
GenDAZ1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Centrum lékařské genetiky, s.r.o.
Genlabs s. r. o.
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.