Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevMikrodelece chromozomu Y (DAZ)
MIM400003
GenDAZ1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Centrum lékařské genetiky, s.r.o.
Fakultní nemocnice Ostrava
Genlabs s. r. o.
GENNET s.r.o.
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.