Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevDelece v AZF na Y chromozomu (sterilita u mužů)
MIM415000
GenAZFa,b,c
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Centrum lékařské genetiky, s.r.o.
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
Ferticare SE
Genetika Plzeň, s.r.o.
GENNET s.r.o.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
GENvia, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
IMALAB s.r.o.
Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Repromeda s. r. o.
Sanatorium PRONATAL
SPADIA LAB a. s.
Thomayerova nemocnice
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
Ústav lékařské genetiky FN Olomouc

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.