Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevDeterminace pohlaví na chromozomu Y (SRY)
MIM480000
GenSRY
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o.
CGB laboratoř a.s.
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Ostrava
GENvia, s.r.o.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Thomayerova nemocnice
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.