Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevProtein C receptor
MIM600646
GenEPCR
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
Krevní centrum

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.