Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevChemokine, CXC MOTF, LIGAND 12(Stromal Cell-Derived Factor 1)
MIM600835
GenCXCL12
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.