Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevCytochrom P450, polypeptid 2C9
MIM601130
GenCYP2C9
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
AeskuLab, k.s.
BioLab spol. s r.o.
Genlabs s. r. o.
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.
GHC GENETICS s. r. o.
IMALAB s.r.o.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Laboratoře AGEL a. s.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s. - o.z.
SPADIA LAB a. s.
Trombotické centrum VFN, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.