Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Molekulárně-genetické vyšetření

NázevSy. Seathre-Chotzen
MIM601622
GenTWIST1
OrphaCode

Laboratoře, které provádí toto vyšetření

Název
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.